Hình 1 và hình 2 cho biết loại cây trồng nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang ? Xác định vị trí của hai địa phương này trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Hình 1 và hình 2 cho biết loại cây trồng có ở Thái Nguyên và Bắc Giang là...

Hình 1 và hình 2 cho biết loại cây trồng nào có ở Thái Nguyên và Bắc Giang ? Xác định vị trí của hai địa phương này trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam.

GỢI Ý LÀM BÀI

Hình 1 và hình 2 cho biết loại cây trồng có ở Thái Nguyên và Bắc Giang là:

- Thái Nguyên: chè

- Bắc Giang: vải

Các bài liên quan: - Bài 4. Trung du Bắc Bộ