Quan sát hình 1 : Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?

Bình chọn:
4.1 trên 45 phiếu

Biển Đông bao bọc phần đất liền nước ta các phía...

Quan sát hình 1 : Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Biển Đông bao bọc phần đất liền nước ta các phía Đông, Đông Nam, Nam.