Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?


Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào?

Đề bài

Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào?

Lời giải chi tiết

- Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng

- Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa.


Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí