Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố)...

Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố):

- Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng

- Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa

Các bài liên quan: - Bài 29. Biển, đảo và quần đảo