Quan sát các hình bên, em hãy nêu thứ tự các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm.

Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

Thứ tự các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm là...

Quan sát các hình bên, em hãy nêu thứ tự các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm. 

GỢI Ý LÀM BÀI

Thứ tự các công đoạn tạo ra sản phẩm gốm là:

1. Nhào đất và tạo dáng cho gốm

2. Phơi gốm

3. Vẽ hoa văn

4. Tráng men

5. Nung gốm

6. Thành sản phẩm

Các bài liên quan: - Bài 14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp theo)