Hãy kể tên các làng nghề và sản phẩm thủ công nổi tiếng của người dân đồng bằng Bắc Bộ mà em biết.

Bình chọn:
4.4 trên 15 phiếu

Các làng nghề và sản phẩm thủ công nổi tiếng của người dân đồng bằng Bắc Bộ mà em biết là

Hãy kể tên các làng nghề và sản phẩm thủ công nổi tiếng của người dân đồng bằng Bắc Bộ mà em biết.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các làng nghề và sản phẩm thủ công nổi tiếng của người dân đồng bằng Bắc Bộ mà em biết là:

- Làng Bát Tràng - Hà Nội - làm đồ gốm

- Làng Vạn Phúc - Hà Tây - dệt lụa

- Làng Đồng Kỵ - Bắc Ninh - làm đồ gỗ...

Các bài liên quan: - Bài 14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp theo)