Lý thuyết Cấu tạo từ - Ôn hè Tiếng Việt lớp 4


Từ được cấu tạo nên bởi tiếng. Từ được chia thành 2 loại: từ đơn và từ phức

- Từ được cấu tạo nên bởi tiếng.

- Từ được chia thành 2 loại: từ đơntừ phức

- Từ đơn là từ được tạo thành bởi 1 tiếng.

Ví dụ: cây, nhà, gió, mây,…

- Từ phức là từ được tạo thành bởi hai hay nhiều tiếng.

Ví dụ: cô giáo, nhảy dây, xinh xắn,…

- Từ phức lại được chia thành 2 loại: từ ghép từ láy

- Từ ghép là từ được tạo thành bởi các tiếng có nghĩa ghép lại với nhau

Ví dụ: nhà cửa, ruộng vườn, thương yêu,…

- Từ láy là từ được tạo thành bởi các tiếng có âm đầu hoặc vần (hay cả âm đầu và vần) giống nhau.

Ví dụ: lấp lánh, lem nhem, phúng phính,…


Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu
  • Bài tập Cấu tạo từ - Ôn hè Tiếng Việt lớp 4

    Em hãy dùng dấu gạch chéo (/) tách từng từ trong các đoạn văn sau. Tìm các từ phức trong đoạn văn sau và xếp vào ô tương ứng. Tìm từ ghép trong đoạn văn sau và xếp vào ô tương ứng. Tìm từ láy trong đoạn văn sau và xếp vào ô tương ứng. Từ các tiếng cho sẵn dưới đây, hãy tạo ra các từ ghép, từ láy thích hợp.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Việt 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí