Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ? Kết quả ra sao ?

Bình chọn:
3.9 trên 26 phiếu

Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc sẽ đâm thủng thuyền giặc.

Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ? Kết quả ra sao ?

Trả lời:

- Ngô Quyền đã dùng kế cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc sẽ đâm thủng thuyền giặc.

Kết quả: Quân Nam Hán chết đến quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.


Các bài liên quan: - Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)