Bài 2 trang 23 SGK Lịch sử 4

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ?

Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta thời bấy giờ ?

Trả lời:

Chiến thắng Bạch Đằng và việc Ngô Quyền xưng vương đã chấm dứt hoàn toàn thời kì hơn một nghìn năm dân ta sống dưới ách đô hộ của phong kiến phương Bắc và mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.

Các bài liên quan: - Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)