Nêu ví dụ về nước ở thể lỏng

Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu

Nêu ví dụ về nước ở thể lỏng

Nêu ví dụ về nước ở thể lỏng.

Trả lời:

Một số thể lỏng: Nước mưa, nước giếng, nước máy, nước biển, nước sông, nước ao, …

Các bài liên quan: - Bài 21: Ba thể của nước