Nêu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Nêu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp

Nêu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp

Trả lời:

- Ngành công nghiệp cần nhiều nước để sản xuất ra các sản phẩm.

- Ngành trồng trọt sử dụng nhiều nước nhất (lớn hơn từ 5 - 6 lần lượng nước sử dụng trong công nghiệp và sinh hoạt).

Các bài liên quan: - Bài 24: Nước cần cho sự sống