Nêu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp

Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

Nêu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp

Nêu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp

Trả lời:

- Ngành công nghiệp cần nhiều nước để sản xuất ra các sản phẩm.

- Ngành trồng trọt sử dụng nhiều nước nhất (lớn hơn từ 5 - 6 lần lượng nước sử dụng trong công nghiệp và sinh hoạt).

Các bài liên quan: - Bài 24: Nước cần cho sự sống