Nêu vai trò của không khí đối với thực vật

Bình chọn:
4.2 trên 20 phiếu

Nêu vai trò của không khí đối với thực vật

Nêu vai trò của không khí đối với thực vật.

Trả lời:

+Không khí giúp cho thực vật quang hợp và hô hấp.

+Khí ô-xi có trong không khí cần cho quá trình hô hấp của thực vật. Khí các-bô-nic có trong không khí cần cho quá trình quang hợp của thực vật. Nếu thiếu khí ô-xi hoặc các-bô-níc thực vật sẽ chết.

Các bài liên quan: - Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật