Nêu tác hại do bão gây ra

Bình chọn:
3.4 trên 16 phiếu

Nêu tác hại do bão gây ra

Nêu tác hại do bão gây ra.

Trả lời:

Các hiện tương dông, bão gây thiệt hại rất nhiều về nhà cửa. Cơn bão càng lớn, thiệt hại về người và của càng nhiều. Bão thường làm gãy đổ cây cối, làm nhà cửa bị hư hại. Bão tó có lốc có thể cuốn bay người, nhà cửa, làm gãy, đổ cây cối, gây thiệt hại về mùa màng, gây tai nạn cho máy bay, tàu thuyền 

Các bài liên quan: - Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh. Phòng chống bão