Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ở địa phương bạn.

Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ở địa phương bạn.

Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ở địa phương bạn.

Trả lời:

Nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước ở địa phương em: nhà máy xả rác thải, phun thuốc trừ sâu, xả rác, phân, vỡ ống nước,..

Các bài liên quan: - Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm