Mây được hình thành như thế nào?

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Mây được hình thành như thế nào?

Mây được hình thành như thế nào? 

Trả lời:

Nước ở sông, hồ, biển bay hơi vào không khí. Càng lên cao, gặp không khí lạnh hơi nước ngưng tụ thành những hạt nước nhỏ li ti. Nhiều hạt nước nhỏ đó kết hợp với nhau tạo thành mây.

Các bài liên quan