Lý thuyết tính chất cơ bản của phép nhân phân số


a) Tính chất giao hoán

Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

a) Tính chất giao hoán \(\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}=\dfrac{c}{d}.\dfrac{a}{b}.\)

b) Tính chất kết hợp: \(\left (\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} \right ).\dfrac{p}{q}=\dfrac{a}{b}.(\dfrac{c}{d}.\dfrac{p}{q})\).

c) Nhân với số 1 : \(\dfrac{a}{b}.1=1.\dfrac{a}{b}=\dfrac{a}{b}\).

d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

 \(\dfrac{a}{b}.\left (\dfrac{c}{d}+\dfrac{p}{q} \right )=\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d}+\dfrac{a}{b}.\dfrac{p}{q}.\) 

 Loigiaihay.com 


Bình chọn:
4.6 trên 95 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí