Lý thuyết tính chất cơ bản của phép nhân phân số

Bình chọn:
4.3 trên 37 phiếu

a) Tính chất giao hoán

a) Tính chất giao hoán \(\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{c}{d}.\frac{a}{b}.\)

b) Tính chất kết hợp: \(\left (\frac{a}{b}.\frac{c}{d} \right ).\frac{p}{q}=\frac{a}{b}.(\frac{c}{d}.\frac{p}{q})\).

c) Nhân với số 1 : \(\frac{a}{b}.1=1.\frac{a}{b}=\frac{a}{b}\).

d) Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng.

                         \(\frac{a}{b}.\left (\frac{c}{d}+\frac{p}{q} \right )=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}+\frac{a}{b}.\frac{p}{q}.\)

                         

 

 

                  

                        

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu