Lý thuyết: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin


Để biết một vị trí trong hàng ngang là bạn nam hay bạn nữ thì ta phải “mã hóa ” chúng. Chẳng hạn, tương ứng với học sinh “nữ” là bit 1 và tương ứng với học sinh “nam” là bit 0.

A. LÝ THUYẾT

1. Mục đích, yêu cầu

- Củng cố hiểu biết ban đầu về Tin học, máy tính.

- Sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá được xâu kí tự, số nguyên.

- Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động.

2. Nội dung

a)  Tin học, máy tính

a1) Hãy chọn những khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(A) Máy tính có thể thay thế hoàn toàn cho con người trong lĩnh vực tính toán;

(B) Học Tin học là học sử dụng máy tính;

(C) Máy tính là sản phẩm trí tuệ của con người;

(D) Một người phát triển toàn diện trong xã hội hiện đại không thể thiếu hiểu biết về Tin học.

a2) Những đẳng thức nào là đúng trong các đẳng thức sau đây?

(A) 1 kB= 1000 byte;

(B) 1 kB= 1024 byte;

(C) 1 MB = 1000000 byte.

a3) Có 10 học sinh xếp hàng ngang để chụp ảnh. Em hãy dùng 10 bit để biểu diễn thông tin này cho biết mồi vị trí trong hàng là bạn nam hay bạn nữ.

b) Sử dụng bảng mã ASCII (xem phụ lục) đế mã hoá và giải mã

b1) Chuyển các xâu kí tự sau thành dạng mã nhị phân: "VN", "Tin".

b2) Dãy bit "010010000110111101100001" tương ứng là mã ASCII của dãy kí tự nào?

c)  Biểu diễn sô nguyên và số thực

c1) Để mã hoá số nguyên -27 cần dùng bao nhiêu byte?

c2) Viết các số thực sau đây dưới dạng dấu phẩy động:

11005; 25,879; 0,000984.

B. Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 1

1Mục đích, yêu cầu

- Củng cố hiểu biết ban đầu về Tin học, máy tính.

- Sử dụng bộ mã ASCII để mã hoá được xâu kí tự, số nguyên.

- Viết được số thực dưới dạng dấu phẩy động.

2. Nội dung

a) Tin học và máy tính

a1) Chọn phương án c và phương án D;

a2) Chọn phương án B;

a3) Để biết một vị trí trong hàng ngang là bạn nam hay bạn nữ thì ta phải “mã hoá” chúng. Chẳng hạn, tương ứng với học sinh “nữ” là bit 1 và tương ứng với học sinh “nam” là bit 0.

Ví dụ: Trong hàng ngang học sinh đứng theo thứ tự từ trái qua phải là “nam” “nữ” “nam” “nữ” “nữ” “nam” “nam” “nữ” “nam” “nữ” thì được mã hoá thành dãy số nhị phân: 0101100101.

b) Sử dụng bảng mã ASCII để mã hoá và giải mã

b1)

 VN —> 0101011001001110.

 Tin —> 01010100 01101001 01101110

b2) 0100100 01101111 01100001 —> Hoa

c) Biểu diễn số nguyên và số thực

c1) Số nguyên -27 chỉ cần dùng  1 byte để mã hoá vì -27 ∈ [-127, + 127]

c2)     11005 = 0.11005x105;

         25,879 = 0.25879x102;

         0,000984 = 0.984x10-3 ;

Loigiaihay.com 


Bình chọn:
3.9 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.