Lý thuyết: Giải bài toán trên máy tính trang 47 SGK Tin học 10


Việc giải bài toán trên máy tính thường được tiến hành qua các bước sau:

Việc giải bài toán trên máy tính thường được tiến hành qua các bước sau:

Bước 1. Xác định bài toán:

Đặc tả Input và Output của bái toán, các điều kiện ràng buộc.

Bước 2.  Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

Lựa chọn thuật toán thích hợp: ngắn gọn, dễ hiểu để viết chương trình, thời gian thực hiện chương trình ngắn nhất...

Diễn tả thuật toán: bằng cách liệt kê hoặc sơ đồ.

Bước 3. Viết chương trình: là cách diễn đạt thuật toán thông qua một ngôn ngữ lập trình có sẵn nào đó (ví dụ: ngôn ngữ lập trình Pascal, c++...), khi chọn ngôn ngữ lập trinh nào ta phải tuân theo đúng cú pháp của ngôn ngữ lập trình đó.

Bước 4. Hiệu chỉnh

Chính là test lại chương trinh bằng cách đưa ra các bộ Input với các trường hợp có thể xảy ra cho bài toán.

Bước này để soát lỗi và kiểm tra tính đúng đắn của chương trình

Bước 5. Viết tài liệu

Mô tả lại quá trình giải bài toán: phát biểu bài toán, viết thuật toán, thiết kế chương trình, kết quả thử nghiệm và hướng dẫn sử dụng.


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu