Lý thuyết bài 8: Giới thiệu chung về chăn nuôi - Công nghệ 7 Cánh Diều


lý thuyết bài 8 giới thiệu chung về chăn nuôi sgk công nghệ 7 cánh diều chi tiết, dễ hiểu, bao quát nội dung

1. VAI TRÒ VÀ TRIỂN VỌNG CỦA CHĂN NUÔI

1.1. Vai trò của chăn nuôi

Chăn nuôi có vai trò quan trọng đối với đời sống con người, kinh tế và xã hội thông qua việc cung cấp thực phẩm cho con người, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, sức kéo, phân bón, tạo việc làm và giữ gìn bản sắc văn hóa.

1.2. Triển vọng của chăn nuôi:

Ngành chăn nuôi có những triển vọng như:

+ Sản xuất hàng hóa theo mô hình khép kín

+ Áp dụng công nghệ tiên tiến

=> nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển bền vững tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

2. MỘT SỐ VẬT NUÔI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM
2.1. Một số vật nuôi bản địa:

- Lợn Móng Cái

- Lợn Sóc

- Gà Ri

- Trâu Việt Nam

- Bò vàng

- Dê cỏ

2.2. Một số vật nuôi ngoại nhập

- Lợn Landrace

- Gà Ross 308

- Bò Holstein Friesian (HF)

3. CÁC PHƯƠNG THỨC CHĂN NUÔI PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM

- Nuôi chăn thả tự do: vật nuôi có thể đi laiji tự do, tự kiếm thức ăn

- Nuôi công nghiệp: vật nuôi được nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng trại, chỉ ăn các loại thức ăn do con người cung cấp.

- Nuôi bán công nghiệp: Vật nuôi được nuôi trong chuồng kết hợp với chăn thả, sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp với thức ăn địa phương sẵn có.

4. MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ TRONG CHĂN NUÔI

- Nghề chăn nuôi
- Nghề thú y

- Nghề chọn tạo giống vật nuôi


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí