Lý thuyết bài 12: Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao - Công nghệ 7 Cánh Diều


lý thuyết bài 12 quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao sgk công nghệ 7 cánh diều chi tiết, dễ hiểu, bao quát nội dung

1. Giới thiệu chung về quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao

2. Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao

2.1. Chuẩn bị ao nuôi

- Thiết kế ao

- Cải tạo ao

   + Bước 1: Làm cạn nước trong ao

   + Bước 2: Làm vệ sinh xung quanh ao, lấp các hang hốc, tu sửa cống, lưới chắn

   + Bước 3: Vét bớt bùn đáy, san phẳng đáy ao

   + Bước 4: Bón vôi để cải tạo đáy ao và diệt mầm bệnh

   + Bước 5: Phơi đáy ao khoảng 2-3 ngày

   + Bước 6: Lấy nước qua túi lọc vào ao khoảng 30 - 50 cm

2.2 Thả cá giống

- Nguyên tắc ghép các loại cá
- Mùa vụ thả: vụ xuân (từ tháng 2 đến tháng 3), vụ thu (từ tháng 8 đến tháng 9)

- Mật độ thả

- Yêu cầu chất lượng

- Cách thả

2.3. Chăm sóc, quản lí cá sau khi thả

- Quản lí thức ăn cho cá:

   + Loại thức ăn: tự nhiên và công nghiệp

   + Lượng thức ăn: tính khoảng 3 – 5% khối lượng cá trong ao.

   + Cách cho ăn: Hằng ngày cho cá ăn 2 lần, khoảng 8 – 9 giờ sáng và 3 – 4 giờ chiều

- Quản lí chất lượng nước ao nuôi:

   + Hằng tuần bổ sung nước sạch hoặc thay nước sạch

   + Sử dụng chế phẩm vi sinh làm sạch nước ao

   + Vệ sinh quanh ao, hạn chế sự che phủ vào ao nuôi; duy trì màu nước ao xanh nõn chuối

   + Cần có các thiết bị hỗ trợ

- Quản lí sức khỏe cá

   + Hằng ngày thăm ao 2 lần.

2.4. Thu hoạch

Có hai hình thức thu hoạch:

- Thu tỉa

- Thu toàn bộ

3. Lập kế hoạch, tính toán chi phí cho việc nuôi cá rô phi trong ao

Bước 1: Liệt kê cơ sở vật chất, vật tư và dụng cụ

Bước 2: Dự kiến kĩ thuật nuôi và chăm sóc

(1) Thời vụ nuôi

(2) Chuẩn bị ao nuôi

(3) Thả giống

(4) Chăm sóc, quản lí cá sau khi thả

(5) Thu hoạch

Bước 3: Tính toán chi phí

Tổng chi phí = Chi phí giống + Chi phí thức ăn + Chi phí vôi bột + Chi phí chất xử lí môi trường + Chi phí điện, xăng dầu + Chi phí khác.

Trong đó, Chi phí = Số lượng x đơn giá


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí