Lý thuyết bài 14: Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thủy sản - Công nghệ 7 Cánh Diều


lý thuyết bài 14 bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thủy sản sgk công nghệ 7 cánh diều chi tiết, dễ hiểu, bao quát nội dung

1. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản

- Môi trường nước có vai trò rất quan trọng đối với các loài thủy sản, khi nước bị ô nhiễm sẽ gây tác động xấu đến đời sống của chúng.

- Các nguồn gây ô nhiễm môi trường nuôi thủy sản: chất thải của hoạt động sản xuất nông nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước thải y tế, …

- Biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản:

  + Xử lí các nguồn nước thải

  + Kiểm soát môi trường nuôi thủy sản

2. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

- Nguồn lợi thủy sản bao gồm tất cả các sinh vật trong nguồn nước tự nhiên có giá trị kinh tế, khoa học, du lịch, giải trí.

- Các khu vực cần được bảo vệ: nơi tập trung các loài thủy sản và môi trường sống của chúng; khu vực tập trung con non sinh sống, đường di cư của các loài thủy sản.

- Biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản:

   + Khai thác thuỷ sản hợp lí.

   + Tái tạo nguồn lợi thuỷ sản thả tôm, cá giống vào môi trường tự nhiên, trồng san hô.

   + Bảo vệ đường di cư của các loài thuỷ sản không dùng đăng chắn khai thác cá trên sông, xây dựng đường dẫn đề cá vượt đập thuỷ điện.

   + Bảo vệ môi trường sống của các loài thuỷ sản: không xả thải chất độc hại vào môi trường tự nhiên

   + Bảo vệ rừng ngập mặn, phát triển các khu bảo tồn nội địa.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí