Công nghệ 7, giải công nghệ lớp 7 công nghệ cánh diều Chủ đề 1. Trồng trọt và lâm nghiệp

Bài 2. Quy trình trồng trọt trang 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 SGK Công nghệ 7 Cánh Diều


Quan sát Hình 2.1 và cho biết: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cây trồng? Yếu tố nào không thể thay đổi, yếu tố nào có thể thay đổi? Quan sát Hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu hỏi tr 11

Mở đầu:

Quan sát Hình 2.1 và cho biết: Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cây trồng? Yếu tố nào không thể thay đổi, yếu tố nào có thể thay đổi?

Graphical user interface, websiteDescription automatically generated

Phương pháp giải:

- Quan sát Hình 2.1, ta thấy một số yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến cây trồng như:

   + Nhiệt độ, độ ẩm

   + Lượng mưa

   + Đất

   + Dinh dưỡng

   + Thành phần khí quyển

   + Các vi sinh vật, cây cỏ dại

Lời giải chi tiết:

Ta thấy một số yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến cây trồng như:

   + Nhiệt độ, độ ẩm: ánh nắng mặt trời

   + Lượng mưa: H2O

   + Đất: thành phần và tính chất của đất

   + Dinh dưỡng: phân bón, các chất dinh dưỡng có trong đất

   + Thành phần khí quyển: CO2, O2

   + Các vi sinh vật, cây cỏ dại

- Các yếu tố không thể thay đổi: Nhiệt độ, độ ẩm, ánh nắng mặt trời, thành phần khí quyển.

- Các yếu tố có thể thay đổi: cấu trúc của đất và thành phần dinh dưỡng có trong đất, các vi sinh vật, cỏ dại.

Câu hỏi:

Quan sát Hình 2.2 và cho biết quy trình trồng trọt gồm những bước nào?

DiagramDescription automatically generated

Phương pháp giải:

- Quan sát Hình 2.2 và trả lời:

   + Làm đất và bón lót

   + Gieo trồng

   + Chăm sóc

   + Thu hoạch

Lời giải chi tiết:

   + Làm đất và bón lót

   + Gieo trồng

   + Chăm sóc: Tỉa, dặm cây; Làm cỏ, vun xới; Bón thúc; Tưới, tiêu nước; Phòng trừ sâu bệnh hại

   + Thu hoạch

Câu hỏi tr 12

Câu hỏi:

Vì sao làm đất trước khi gieo trồng lại có lợi cho cây trồng?

Phương pháp giải:

Học sinh đọc lại mục 2.1 để trả lời

Lời giải chi tiết:

Làm đất trước khi gieo trồng có lợi cho cây trồng. Vì làm đất giúp cho đất tơi xốp, khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Luyện tập:

1. Hãy nhận xét sự thay đổi hình dạng của đất trong Hình 2.3.

2. Có thể sử dụng những công cụ nào để làm đất?

A picture containing text, grass, differentDescription automatically generated

Phương pháp giải:

- Quan sát Hình 2.3, ta thấy:

1. Hình dạng đất thay đổi được xáo trộn từ dưới lên trên, các cục to đến nhỏ, từ phẳng cho đến tơi xốp, phẳng lì thành luống thẳng

2. Các công cụ được sử dụng để làm đất là: máy cày, máy bừa, máy tạo luống, trâu cày, bừa, cuốc, xẻng.

Lời giải chi tiết:

1. Hình dạng đất thay đổi:

Hình a: Cày đất: làm xáo trộn đất mặt ở độ sâu khoảng 20 – 30 cm.

Hình b: Bừa và đập đất: làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại, trộn đều phân và san phẳng mặt ruộng

Hình c: Lên luống: chống ngập úng, tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển.

2. Các công cụ được sử dụng để làm đất là: máy cày, máy bừa, máy tạo luống, trâu cày, bừa, cuốc, xẻng.

Vận dụng:

Hãy đưa ra biện pháp làm đất phù hợp cho một số cây trồng phổ biến ở địa phương em.

Lời giải chi tiết:

- Quan sát thực tế ở địa phương sẽ thấy đa số các cây trồng đều được thực hiện các biện pháp làm đất: cày, bừa, lên luống. Ví dụ: cây lúa, cây ngô, cây hoa, cây su hào, cây rau cải

CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT TRONG VIỆC LÀM ĐẤT VÀ PHÂN BÓN CHO LÚA HIỆN NAY 

NTO - Thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất vụ mùaChinh phục đất, thuần hóa rau - Báo Thừa Thiên Huế Online

Câu hỏi:

Vì sao cần bón lót trước khi gieo trồng?

Phương pháp giải:

- Đọc mục 2.1 về Bón lót để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Cần bón lót trước khi gieo trồng là vì nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi mới mọc hoặc mới bén rễ.

Câu hỏi:

1. Thời vụ gieo trồng là gì?

2. Gieo trồng đúng thời vụ có lợi ích gì?

Phương pháp giải:

- Học sinh cần đọc mục 2.2 để trả lời câu hỏi:

   + Nêu khái niệm thời vụ gieo trồng

   + Nêu tác dụng của việc gieo trồng đúng thời vụ

Lời giải chi tiết:

1. Khái niệm: Thời vụ gieo trồng là khoảng thời gian để gieo trồng đối với mỗi loại cây trồng.

2. Tác dụng: Gieo trồng đúng thời vụ đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao; tránh được các rủi ro về thời tiết, sâu bệnh.

Câu hỏi tr 13

Vận dụng:

1. Địa phương em có những thời vụ gieo trồng nào?

2. Hãy kể tên một số loại cây trồng được gieo trồng vào thời vụ đó.

Phương pháp giải:

- Vận dụng từ thực tế ở địa phương để trả lời: 

   + Vụ xuân hè;

   + Vụ hè thu;

   + Vụ đông xuân

- Quan sát Hình 2.4

TableDescription automatically generated

Lời giải chi tiết:

1. Ở địa phương em có 3 vụ gieo trồng là: 

   + Vụ xuân hè;

   + Vụ hè thu;

   + Vụ đông xuân

2. Một số loại cây trồng được gieo trồng vào thời vụ đó là:

   + Vụ xuân hè: lúa, ngô, cây cà chua, dưa chuột, bầu mướp, …

   + Vụ hè thu: cây ổi, cây vải, lúa, ngô, cà rốt

   + Vụ đông xuân: ngô, khoai, su hào, súp lơ, cải bắp, …

Luyện tập:

Trong Hình 2.5 có những phương thức gieo trồng nào?

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 2.5 và đọc mục 2.2, ta thấy có 3 phương thức gieo trồng: gieo hạt, trồng bằng hom, củ, trồng bằng cây con

Lời giải chi tiết:

- Quan sát hình 2.5, ta thấy có 3 phương thức gieo trồng:

Hình a: phương thức trồng bằng củ;

Hình b: phương thức gieo hạt

Hình c: phương thức trồng bằng cây con

Hình d: phương thức trồng bằng hom, cành.

Vận dụng:

Em hãy chọn lựa phương thức gieo trồng cho các loại cây sau đây: lúa, mía, ngô, sắn, cam, đỗ (đậu), …

Phương pháp giải:

 - Đọc lại mục 2.2, quan sát từ thực tế ở địa phương và kết hợp xem lại bảng sau để trả lời.

Diagram, textDescription automatically generated

Lời giải chi tiết:

Phương thức gieo trồng

Gieo hạt

Trồng bằng hom, củ

Trồng bằng cây con

Lúa, ngô, đậu (đỗ), bí, bầu, mướp, …

Khoai, sắn, mía, rau ngót, rau muống, rau khoai lang, hoa hồng,

Cam, quýt, nhãn, vải, cà phê, chè, …

Câu hỏi:

Em hãy lựa chọn hoạt động thích hợp với tình trạng cây trồng theo mẫu Bảng 2.1.TableDescription automatically generated

Phương pháp giải:

- Đọc mục 2.3 và phân biệt thế nào là tỉa cây, dặm cây.

- Tỉa cây là tỉa bỏ các cây yếu, bị sâu bệnh, chỗ có cây mọc dày.

- Dặm cây là tiến hành dặm vào chỗ hạt không mọc, cây bị chết.

- Quan sát Bảng 2.1 và phân tích bảng để hoàn thành.

Lời giải chi tiết:

Tình trạng cây trồng

Tỉa cây

Dặm cây

Cây yếu, bị sâu bệnh

x

 

Cây bị chết, không mọc

 

x

Cây mọc quá dày

x

 

Câu hỏi tr 14

Câu hỏi:

Quan sát Hình 2.6 và mô tả công việc làm cỏ (a), vun xới (b).A picture containing text, grassDescription automatically generated

Phương pháp giải:

- Quan sát Hình 2.6:

Hình a: làm cỏ: nhặt bỏ cỏ dại, diệt cỏ dại xen lẫn cây trồng.

Hình b: Vun xới: Cuốc thêm đất vào gốc cây, làm cho đất tơi xốp

Lời giải chi tiết:

Hình a: Làm cỏ: Ta sử dụng tay đã mang găng tay hoặc sử dụng dầm để nhặt bỏ cỏ dại, diệt cỏ dại xen lẫn cây trồng.

Hình b: Vun xới: Cuốc thêm đất vào gốc cây, làm cho đất tơi xốp

Luyện tập:

Em hãy hoàn thành Bảng 2.2 bằng cách lựa chọn lợi ích của việc làm cỏ và vun xới sao cho phù hợp.TableDescription automatically generated

Phương pháp giải:

- Quan sát Hình 2.6 và liên hệ thực tế để làm bảng.

Hình a: làm cỏ: nhặt bỏ cỏ dại, diệt cỏ dại xen lẫn cây trồng.

Hình b: Vun xới: Cuốc thêm đất vào gốc cây, làm cho đất tơi xốp

Lời giải chi tiết:

Lợi ích

Làm cỏ

Vun xới

Diệt cỏ dại mọc xen cây trồng

X

 

Cung cấp oxygen và tăng cường dinh dưỡng trong đất

 

X

Tạo khoảng không cho cây trồng phát triển

X

 

Làm cho đất tơi xốp

 

X

Giảm sâu bệnh

X

 

Hạn chế bốc hơi nước, bốc mặn, bốc phèn

 

X

Câu hỏi:

Quan sát Hình 2.7 và cho biết: Các thời điểm nào cần bón thúc cho lúa? Vì sao?

Phương pháp giải:

- Quan sát Hình 2.7, ta thấy có 3 thời điểm cần bón thúc lúa:

   + Bón thúc lúa đẻ nhánh

   + Bón thúc lúa đón đồng

   + Bón thúc lúa nuôi hạt

Lời giải chi tiết:

- Quan sát Hình 2.7, ta thấy có 3 thời điểm cần bón thúc lúa: 

   + Bón thúc đẻ nhánh

   + Bón thúc đón đòng

   + Bón thúc nuôi hạt.

Vì trong các thời điểm này cây lúa cần nhiều dinh dưỡng để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Câu hỏi tr 15

Luyện tập:

1. Quan sát Hình 2.8 và cho biết các hình thức bón phân có trong hình.

2. So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân theo mẫu Bảng 2.3.

Phương pháp giải:

1. Quan sát Hình 2.8 và đọc mục 2.3 trang 15, ta thấy có 4 hình thức bón phân

2. Đọc SGK và liên hệ thực tế để hoàn thành bảng

Lời giải chi tiết:

1. Căn cứ vào cách bón phân, có 4 hình thức bón phân: 

Hình a: Bón theo hốc

Hình b: Bón theo hàng

Hình c: Bón phun qua lá

Hình d: Bón vãi

2. So sánh ưu, nhược điểm của các hình thức bón phân

Câu hỏi:

Em hãy nêu các phương pháp tưới nước cho cây trồng.

Phương pháp giải:

Đọc mục 2.3 phần Tưới nước để trả lời câu hỏi. Có 4 phương pháp tưới cho cây trồng:

   + Tưới tràn