Lý thuyết bài 2: Quy trình trồng trọt - Công nghệ 7 Cánh Diều


lý thuyết bài 2 quy trình trồng trọt sgk công nghệ 7 cánh diều chi tiết, dễ hiểu, bao quát nội dung

1. Giới thiệu chung về quy trình trồng trọt

-  Quy trình trồng trọt gồm: các biện pháp kĩ thuật canh tác một loại cây trồng theo một trình tự nhất định nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của cây trồng.

2. Các bước trong quy trình trồng trọt

2.1. Làm đất, bón đất

- Làm đất: giúp cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, đồng thời diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt. Các công việc làm đất gồm:

+ Cày đất,

+ Bừa và đập đất

+ Lên luống

 

- Bón lót: Là bón phân vào đất trước khi gieo trồng nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi mới mọc hoặc mới bén rễ.

2.2. Gieo trồng:

Mỗi loại cây trồng phù hợp với phương thức gieo trồng khác nhau. Gieo trồng cần đảm bảo các yêu cầu về thời vụ, khoảng cách và độ nông, sâu.

- Thời vụ gieo trồng: khoảng thời gian để gieo trồng đối với mỗi loại cây trồng.

- Phương thức gieo trồng: gieo hạt, trồng bằng hom, bằng củ, trồng bằng cây con

2.3. Chăm sóc:

- Tỉa, dặm cây: là tiến hành tỉa bỏ các cây yếu bị sâu bệnh, chỗ có cây mọc dày và tiến hành dặm vào chỗ hạt không mọc, cây bị chết để đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng.

- Làm cỏ, vun xới: Sau khi cây mọc, cần tiến hành làm cỏ, vun xới kịp thời để đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

- Bón thúc: là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây theo thời kì quan trọng tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

- Căn cứ vào cách bón phân, có 4 hình thức bón phân: bón vãi, bón theo hốc, bón theo hàng, bón phun qua lá.

 

- Tưới nước: Cây trồng cần nước để sinh trưởng và phát triển, do vậy phải tưới nước đầy đủ kịp thời. Có các phương pháp tưới sau:

+ Tưới rãnh

+ Tưới phun mưa

+ Tưới nhỏ giọt hoặc tưới ngầm

- Phòng trừ sâu bệnh hại: nhằm ngăn ngừa tác hại của sâu bệnh, bảo vệ mùa màng. Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại gồm:

+ Biện pháp canh tác

+ Biện pháp vật lí cơ giới

+ Biện pháp sinh học

+ Biện pháp hóa học

 

- Nguyên tắc 4 Đúng:

+ Đúng thuốc

+ Đúng liều lượng,

+ Đúng cách

+ Đúng lúc

 

2.4. Thu hoạch:

- Để đảm bảo số lượng và chất lượng của nông sản phải tiến hành thu hoạch đúng thời điểm, nhanh gọn và cẩn thận.

- Các cách thu hoạch: hái, nhổ, đào và cắt

- Các phương pháp thu hoạch:

+ Thu hoạch thủ công

+ Thu hoạch cơ giới

 

3. Lập kế hoạch, tính toán chi phí cho việc trồng và chăm sóc cây cải xanh trong thùng xốp

Bước 1: Liệt kê vật tư, dụng cụ

Bước 2: Dự kiến kĩ thuật trồng và chăm sóc

Bước 3: Tính toán chi phí:

Công thức tính chi phí trồng, chăm sóc cây cải xanh:

Tổng chi phí = Chi phí giống + Chi phí phân bón + Chi phí thuốc bảo vệ thực vật + Chi phí khác


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí