Ôn tập chủ đề 2: Chăn nuôi và thủy sản - Công nghệ 7 Cánh Diều


lý thuyết ôn tập chủ đề 2 chăn nuôi và thủy sản sgk công nghệ 7 cánh diều chi tiết, dễ hiểu, bao quát nội dung

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Hệ thống hóa kiến thức

Chăn nuôi

* Giới thiệu chung về chăn nuôi

- Một số giống vật nuôi phổ biến ở Việt Nam:

   + Vật nuôi bản địa

   + Vật nuôi ngoại nhập

- Các phương thức chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam:

   + Nuôi chăn thả tự do

   + Nuôi công nghiệp

   + Nuôi bán công nghiệp

- Vai trò của chăn nuôi:

   + Cung cấp thực phẩm

   + Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

   + Cung cấp sức kéo

   + Cung cấp phân bón

   + Cung cấp nguyên liệu phục vụ đời sống và sản xuất

   + Tạo việc làm

- Triển vọng của chăn nuôi

- Một số ngành nghề trong chăn nuôi:

   + Chăn nuôi

   + Thú y

   + Chọn tạo giống vật nuôi

* Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi

- Vật nuôi đực giống

- Vật nuôi cái sinh sản:

   + Giai đoạn hậu bị

  + Giai đoạn mang thai

  + Giai đoạn nuôi con ở gia súc và giai đoạn đẻ trứng ở gia cầm

- Vật nuôi non

- Vai trò của chăm sóc và nuôi dưỡng

- Lập kế hoạch, tính toán chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc gà thịt thả vườn

* Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

- Phòng, trị bệnh

- Vệ sinh trong chăn nuôi

- Khái niệm bệnh

- Nguyên nhân gây bệnh:

   + Tác nhân gây bệnh

   + Sức đề kháng thấp

   + Môi trường

Thủy sản

* Một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao

- Cá tra

- Cá rô phi

- Nghêu

- Tôm thẻ chân trắng

- Cá chẽm (vược)

- Tôm sú

- Cá chép

* Vai trò

- Thực phẩm

- Nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu

- Thức ăn chăn nuôi

- Nguyên liệu cho ngành dược mĩ phẩm

- Tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

* Lập kế hoạch tính toán chi phí nuôi và chăm sóc cá rô phi trong ao

* Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao:

- Chuẩn bị ao nuôi

- Thả giống

- Chăm sóc, quản lí cá sau khi thả

- Thu hoạch

* Bảo vệ môi trường nuôi và nguồn lợi thủy sản

- Các nguồn gây ô nhiễm

- Xử lí các nguồn nước thải

- Kiểm soát môi trường nuôi thủy sản

- Các khu vực cần được bảo vệ

- Biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

* Quản lí môi trường và phòng trị bệnh:

- Quản lí môi trường ao nuôi

- Đo nhiệt độ

- Biện pháp quản lí

- Dấu hiệu bệnh

- Phòng, trị bệnh


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí