Lý thuyết bài 6: Chăm sóc cây rừng sau khi trồng - Công nghệ 7 Cánh Diều


lý thuyết bài 6 chăm sóc cây rừng sau khi trồng sgk công nghệ 7 cánh diều chi tiết, dễ hiểu, bao quát nội dung

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 7 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - KHTN...

1. Mục đích của việc chăm sóc cây rừng

- Là công việc rất quan trọng sau khi trồng rừng

Quảng cáo
decumar

- Nhằm hạn chế sự phát triển của cỏ dại và sâu, bệnh, làm đất tơi xốp, tăng thêm dinh dưỡng, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, nâng cao năng suất, chất lượng rừng.

2. Thời gian, số lần chăm sóc cây rừng sau khi trồng

2.1. Thời gian chăm sóc

- Sau khi trồng từ 1 đến 3 tháng cần chăm sóc ngay;

- Chăm sóc liên tục đến 4 năm

2.2. Số lần chăm sóc:

- Năm thứ nhất và thứ hai, mỗi năm chăm sóc từ 2 đến 3 lần;

- Năm thứ ba và thứ tư, mỗi năm chăm sóc từ 1 đến 2 lần.

3. Những công việc chăm sóc cây rừng

(1) Làm hàng rào bảo vệ

(2) Xới đất, vun gốc

(3) Bón thúc

(4) Tỉa và trồng dặm

(5) Phát quang, làm cỏ


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí