Lý thuyết bài 1: Giới thiệu chung về trồng trọt - Công nghệ 7 Cánh Diều


lý thuyết bài 1 giới thiệu chung về trồng trọt sgk công nghệ 7 cánh diều chi tiết, dễ hiểu, bao quát nội dung

1. Vai trò và phát triển của trồng trọt

1.1. Vai trò của trồng trọt:

- Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người; nguyên liệu làm thức ăn cho chăn nuôi; nguyên liệu cho công nghiệp; sản phẩm cho xuất khẩu; tạo việc làm; góp phần xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường.

 

1.2. Triển vọng của trồng trọt

Ngành trồng trọt nước ta có nhiều triển vọng trong tương lai.

- Với điều kiện tự nhiên đa dạng, phát triển các vùng chuyên canh tập trung cho các loại cây trồng chủ lực: lúa, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, cây rau, hoa phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Việc áp dụng các phương thức, công nghệ trồng trọt tiên tiến giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

- Người nông dân Việt Nam sáng tạo, ham học hỏi góp phần nâng cao vị thế của sản xuất nông nghiệp Việt Nam.

2. Các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam

- Các nhóm cây trồng phổ biến được phân loại theo mục đích sử dụng (cây lương thực, cây thực phẩm, cây công nghiệp, cây ăn quả) và theo thời gian sinh trưởng (cây hàng năm, cây lâu năm).

3. Một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam

3.1. Trồng ngoài trời

- Là phương thức trồng trọt mà các bước từ giảo trồng và chăm sóc được thực hiện ngoài trời (điều kiện tực nhiên)

 

3.2. Trồng trong nhà có mái che

- Là phương thức trồng trọt được thực hiện trong nhà kính, nhà lưới, nhà màn (nhà có mái che)

 

4. Trồng trọt công nghệ cao

- Trồng trọt công nghệ cao là việc ứng dụng những công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất trồng trọt.

- Đặc điểm cơ bản sau:

+ Phát triển các phương thức sản xuất tiên tiến

+ Ứng dụng công nghệ cao

+ Sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, tập trung tạo ra khối lượng sản phẩm lớn

+ Người quản lí và người sản xuất có kiến thức, trình độ chuyên môn giỏi

5. Một số ngành nghề trong trồng trọt

- Một số ngành nghề trong trồng trọt: chọn giống cây trồng, trồng trọt, bảo vệ thực vật, khuyến nông.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu