Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết

Bình chọn:
4.3 trên 31 phiếu

Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết

Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) mà bạn biết.

Trả lời:

Kể tên một số động vật ăn tạp (ăn cả thực vật và động vật) là: Gà, mèo, lợn, cá, chuột, …

Các bài liên quan: - Bài 63: Động vật ăn gì để sống?