Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa

Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa

Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa.

Trả lời:

Một số bệnh lây qua đường tiêu hoá thường gặp là : tiêu chảy, tả, lị,...

Các bài liên quan: - Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa