Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường

Bình chọn:
3.8 trên 9 phiếu

Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường

Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường.

Trả lời:

Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại, phát triển bình thường.

Các bài liên quan: - Bài 62: Động vật cần gì để sống?