Hoạt động 4 trang 34 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Hoạt động 4 trang 34 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Quan sát hình 1.25, ta nhận thấy khí hiđro có hạt hợp thành gồm 2 nguyên tử H liên kết với nhau. Tương tự em hãy hoàn thành bảng sau:

Chất

Hạt hợp thành gồm

Khí oxi

………………………liên kết với nhau

Kim loại đồng

……………………………

Khí cacbonic

………liên kết với ……………………

Nước

………liên kết với ……………………

Lời giải chi tiết

Chất

Hạt hợp thành gồm

Khí oxi

hai nguyên tử O liên kết với nhau

Kim loại đồng

Nguyên tử Cu

Khí cacbonic

hai nguyên tử O liên kết với một nguyên tử C

Nước

hai nguyên tử H liên kết với một nguyên tử O

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí