Hoạt động 3 trang 59 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Xây dựng thời gian biểu sắp xếp đồ dùng cá nhân vào bảng dưới đây:

Đề bài

Xây dựng thời gian biểu sắp xếp đồ dùng cá nhân vào bảng dưới đây:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em dự định sẽ sắp xếp lại những vị trí nào trong nhà của mình?

- Vị trí đó có những đồ dùng cá nhân nào cần sắp xếp?

- Em nên chia nhỏ công việc ra để khi thực hiện không bị mệt.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu