Hoạt động 3 trang 37 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 2


Đề bài

Trả lời câu hỏi:
- Tính tỉ khối của khí hiđro lần lượt với không khí, khí oxi, khí cacbonic, khí nitơ.
- 1 lít nước ở \({15^0}\)C hòa tan được 20ml khí hiđro. Vậy tính tan trong nước của khí hiđro như thế nào?

Lời giải chi tiết

- Tỉ khối của khí hiđro lần lượt với không khí, khí oxi, khí cacbonic, khí nitơ được liệt kê trong bảng sau:

\({d_{{H_2}/kk}} = {{{M_{{H_2}}}} \over {{M_{kk}}}}\)\( = {2 \over {29}} = 0,069\)

\({d_{{H_2}/{O_2}}} = {{{M_{{H_2}}}} \over {{M_{{O_2}}}}} \)\(= {2 \over {32}} = 0,0625\)

\({d_{{H_2}/C{O_2}}} = {{{M_{{H_2}}}} \over {{M_{C{O_2}}}}} \)\(= 0,045\)

\({d_{{H_2}/{N_2}}} = {{{M_{{H_2}}}} \over {{M_{{N_2}}}}} \)\(= {2 \over {28}} = 0,071\)


- 1 lít nước ở \({15^0}\)C hòa tan được 20 ml khí hiđro. Vậy hiđro là chất khí tan rất ít trong nước.

Khí hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.