Hoạt động 3 trang 17 tài Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 17 tài Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Chất rắn thu được ở đáy ống nghiệm là gì?

So sánh chất rắn thu được ở đáy ống nghiệm với hỗn hợp ban đầu.

 

Lời giải chi tiết

Chất rắn thu được ở đáy ống nghiệm là muối ăn sạch.

Chất rắn thu được ở đáy ống nghiệm là muối ăn sạch không lẫn cát, hỗn hợp ban đầu gồm muối ăn và cát.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài 3. Bài thực hành 1: Tách chất từ hỗn hợp