Hoạt động 3 trang 16 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Hãy nêu 3 việc tự phục vụ em đã làm tốt trong ngày hôm nay và 3 việc em sẽ cố gắng làm tốt hơn vào ngày mai.

Đề bài

Hãy nêu 3 việc tự phục vụ em đã làm tốt trong ngày hôm nay và 3 việc em sẽ cố gắng làm tốt hơn vào ngày mai.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Hôm nay, em cảm thấy mình đã làm tốt nhất 3 việc nào tự phục vụ mình.

- Ba việc nào em cảm thấy mình chưa làm tốt mà em mong muốn làm tốt hơn vào hôm sau.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu