Hoạt động 1 trang 18 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều


Em hãy nối các đồ vật ở cột A với vị trí cất phù hợp ở cột B.

Đề bài

Em hãy nối các đồ vật ở cột A với vị trí cất phù hợp ở cột B.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhận biết đồ vật ở cột A, đó là gì?

- Quan sát các đồ vật tương ứng ở nhà em, nhà ông bà hay hàng xóm của em. Những đồ vật đó thường được cất ở đâu?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu