Hoạt động 2 trang 38 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1


Giải bài tập Hoạt động 2 trang 38 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Đề bài

Thí nghiệm về sự lan tỏa của kali pemanganat ( chất rắn) trong nước.

Dụng cụ và hóa chất:

- Cốc thủy tinh 200ml, đũa thủy tinh.

- Kali pemanganat ( thuốc tím), nước cất.

Chuẩn bị 2 cốc thủy tinh có chứa nước cất, 2 mẫu thuốc tím bằng nhau ( khoảng 0,2g mỗi mẫu). Cho 0,2 g thuốc tím vào cốc (1) và khấy đều. Cho 0,2g thuốc tím vào cốc thứ (2) và để yên. Quan sát sự đổi màu ở cốc (2). So sánh màu ở 2 cốc.

 

Lời giải chi tiết

- Hiện tượng:

+) Cốc 2: Thuốc tím tan, màu tím lan tỏa dần trong nước.

+) Cốc 1: Sự hòa tan và lan tỏa của thuốc tím xảy ra nhanh hơn cốc 2, sau một thời gian khuấy màu tím đã lan đều trong toàn bộ thể tích nước ở cốc.

+) So sánh màu ở hai cốc: Màu tím ở cốc 1 lan tỏa nhanh và đều trong toàn bộ thể tích nước ở cốc. Màu tím ở cốc 2 lan tỏa chậm xung quanh khu vực thuốc tím ban đầu.

- Giải thích:

Cốc nước thu được có màu tím là do thuốc tím tan trong nước và lan tỏa đều trong toàn bộ thể tích nước ở cốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí