B. Hoạt động ứng dụng - Bài 80 : Em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 80 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 62, 63 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Một mảnh vườn được ghép bởi một mảnh đất có dạng hình bình hành và một mảnh đất có dạng hình tam giác với kích thước như hình vẽ:

a) Hãy tính diện tích mảnh vườn đó

b) Người ta trồng dưa hấu trên mảnh vườn đó. Trung bình cứ 10m2 thu hoạch dược 15kg dưa hấu. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn dưa hấu ?

Phương pháp giải:

a) - Tính diện tích mảnh đất hình tam giác vuông ta lấy tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2.

- Tính diện tích mảnh đất hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao.

- Tính diện tích mảnh vườn ta lấy diện tích mảnh đất hình tam giác vuông cộng với diện tích mảnh đất hình bình hành.

b) - Tính số dưa hấu thu được theo bài toán về quan hệ tỉ lệ : Diện tích gấp 10m2 bao nhiêu lần thì số dưa hấu thu được cũng gấp 15kg bấy nhiêu lần.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị tấn, lưu ý ta có: 1 tấn = 1000kg.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích mảnh đất hình tam giác là :

               22 × 24,5 : 2 = 269,5 (m2)

Diện tích mảnh đất hình bình hành là :

               31 × 21 = 651 (m2)

Diện tích của mảnh vườn đó là :

              269,5 + 651 = 920,5 (m2)

b) Trên mảnh vườn đó thu hoạch được số ki-lô-gam dưa hấu là :

            (920,5 : 10) × 15 = 1380,75 (kg)

            1380,75kg = 1,38075 tấn

                 Đáp số: a) 920,5 m2 ;

                              b) 1,38075 tấn dưa.

Câu 2

Một biển giao thông có đường kính 40cm. Diện tích hình mũi tên trên biển báo bằng \(\dfrac{1}{5}\) diện tích của biển báo đó. Tính diện tích mũi tên trên biển báo.

Phương pháp giải:

- Tính bán kính hình tròn ta lấy đường kính chia cho 2.

- Tính diện tích biển báo giao thông ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.

- Tính diện tích hình mũi tên trên biển báo ta lấy diện tích biển báo giao thông nhân với \(\dfrac{1}{5}.\)

Lời giải chi tiết:

Bán kính của biển báo giao thông là :

40 : 2 = 20 (cm)

Diện tích của biển báo giao thông là :

 20 × 20 × 3,14 = 1256 (cm2)

Diện tích hình mũi tên trên biển báo là :

 1256 × \(\dfrac{1}{5}\) = 251,2 (cm2)

                            Đáp số: 251,2cm2

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 44 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí