C. Hoạt động ứng dụng - Bài 69 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật


Giải Bài 69 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật phần hoạt động ứng dụng trang 35 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một sồ đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật:

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc :

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi mặt đáy của hộp giấy là :  

            (22 + 11,5) × 2 =  67 (cm)

Diện tích xung quanh của hộp giấy là :

            67 × 8 = 536 (cm2)

Diện tích mặt đáy của hộp giấy là:

            22 × 11,5= 253 (cm2)

Diện tích toàn phần hộp giấy là:

           536 + 253 × 2 = 1042 (cm2)

b) Chu vi mặt đáy của chiếc tủ là :

          (0,75 + 0,5) × 2 = 2,5 (m)

Diện tích xung quanh của chiếc tủ đó là :

           2,5 × 1,6 = 4 (m2)

Diện tích mặt đáy của chiếc tủ là :

          0,75 × 0,5 = 0,375 (m2)

Diện tích toàn phần chiếc tủ là :

          4 + 0,375 × 2 = 4,75 (m2)

Câu 2

Tìm trong nhà một đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật sau đó đo và tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của đồ vật đó.

Phương pháp giải:

- Em tìm trong nhà một đồ vật có dạng hình hộp chữ nhật, sau đó dùng thước để đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao của vật đó.

- Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của vật đó theo quy tắc :

+ Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

+ Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ : Đo chiếc hộp đựng đồ của mẹ và thu được kết quả như sau :

Chiều dài: 25cm ;        Chiều rộng: 15cm;      Chiều cao: 12cm

*) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần chiếc hộp đựng đồ:

Chu vi mặt đáy của chiếc hộp đó là :

(25 + 15) × 2 = 80 (cm)

Diện tích xung quanh chiếc hộp đó là :

80 × 12 = 960 (cm2)

Diện tích một mặt đáy chiếc hộp đó là :

25 × 15 = 375 (cm2)

Diện tích toàn phần chiếc hộp đó là :

960 + 375 × 2 = 1710 (cm2)

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 43 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí