A. Hoạt động cơ bản - Bài 70 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương


Giải Bài 70 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương phần hoạt động cơ bản trang 35, 36, 37 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “đố bạn”

a) Em đố bạn tính và điền kết quả vào bảng sau :

b) Thảo luận và trả lời câu hỏi :

- Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau thì diện tích các mặt có bằng nhau không ?

- Nêu cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau.

Phương pháp giải:

a) Áp dụng các quy tắc :

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

b) Nếu hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau thì tính:

- Diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân với 4.

- Diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

a)

b) - Hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng nhau thì diện tích các mặt đó bằng nhau.

- Nếu hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau thì tính:

+ Diện tích xung quanh bằng diện tích một mặt nhân với 4.

+ Diện tích toàn phần bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Câu 2

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau:

a) Thảo luận cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 5cm.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên :

- Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: (5 × 5) × 4 = … (cm2)

- Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (5 × 5) × 6 = … (cm2)

c) Đọc kĩ nội dung sau và chia sẻ với bạn :

Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.

Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

Phương pháp giải:

a) Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên để tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4; tính diện tích toàn phần ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

b) Tính giá trị biểu thức theo quy tắc : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

c) Em tự đọc kĩ nội dung đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên để tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4; tính diện tích toàn phần ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

b) Các mặt của hình lập phương là các hình vuông bằng nhau nên:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: (5 × 5) × 4 = 100 (cm2)

- Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là: (5 × 5) × 6 = 150 (cm2)

c) Em tự đọc kĩ nội dung đã cho.

Câu 3

a) Nói cho bạn nghe cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

b) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,3m.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.

Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

a) Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 4.

Muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương ta lấy diện tích một mặt nhân với 6.

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là :

      (2,3 × 2,3) × 4 = 21,16 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là :

       (2,3 × 2,3) × 6 = 31,74 (m2)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 24 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí