B. Hoạt động ứng dụng - Bài 104 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ


Giải Bài 104 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ phần hoạt động ứng dụng trang 114 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: \(\dfrac{3}{5}\) số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình, \(\dfrac{1}{4}\) số tiền lương để trả tiền thuê nhà và chi tiêu các việc khác, còn lại là tiền để dành.

a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương ?

b) Nếu số lương là 6 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng ?

Phương pháp giải:

a) - Tìm phân số chỉ số phần tiền lương để chi cho tiền ăn ; tiền thuê nhà và chi tiêu các việc khác, tức là thực hiện phép tính : \(\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{4} \).

- Tìm phân số chỉ số tiền để dành ta lấy \(1\) trừ đi phân số chỉ số phần tiền lương để chi cho tiền ăn ; tiền thuê nhà và chi tiêu các việc khác.

- Đổi kết quả vừa tìm được dưới dạng tỉ số phần trăm.

b) Để tìm số tiền để dành ta có thể lấy số tiền lương của gia đình đó nhân với phân số chỉ số tiền để dành hoặc lấy số tiền lương chia cho 100 rồi nhân với \(a\) (trong đó ta giả sử mỗi tháng gia đình đó để dành được \(a\%\) số tiền lương).

Lời giải chi tiết:

a) Số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình ; tiền thuê nhà và chi tiêu các việc khác là :

            \(\dfrac{3}{5} + \dfrac{1}{4} = \dfrac{{17}}{{20}}\) (số tiền lương)

Số phần tiền lương gia đình đó để dành mỗi tháng là :

            \(1 - \dfrac{{17}}{{20}} = \dfrac{3}{{20}}\) (số tiền lương)

Mỗi tháng gia đình đó dành được số phần trăm tiền lương là :

            \(\dfrac{3}{{20}} = \dfrac{{15}}{{100}} = 15\% \) số tiền lương

b) Nếu số lương là 6 000 000 đồng một tháng thì gia đình đó để dành được số tiền mỗi tháng là:

    6 000 000 : 100 × 15 = 900 000 (đồng)

                           Đáp số: a) 15% ;

                                        b) 900 000 đồng.

Câu 2

Em hỏi người thân về thu nhập và cách chi tiêu hàng tháng của gia đình em rồi tính xem mỗi tháng nhà em dành bao nhiêu phần trăm số tiền thu nhập được để chi cho tiền ăn của gia đình.

Phương pháp giải:

Để tìm tỉ số phần trăm giữa số tiền ăn của gia đình và tổng thu nhập ta tìm thương giữa số tiền ăn và thu nhập, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ : Gia đình em gồm có 4 người, bố mẹ, em và em trai. Tổng thu nhập của gia đình em là 16 000 000 đồng, trong đó thu nhập một tháng của bố em là 9 000 000 đồng và thu nhập một tháng của mẹ em là 7 000 000 đồng.

Gia đình em sử dụng số tiền đó vào các việc :

• 4 000 000 đồng tiền học cho hai chị em.

• 2 800 000 đồng tiền điện nước và chi tiêu vặt.

• 7 200 000 đồng tiền ăn.

• 2 000 000 đồng dành tiết kiệm.

Số tiền chi cho tiền ăn chiếm số phần trăm thu nhập đình em là : 

      7 200 000 : 16 000 000 = 0,45 = 45%

                                       Đáp số : 45%.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.