B. Hoạt động thực hành - Bài 72 : Thể tích của một hình


Giải Bài 72 : Thể tích của một hình phần hoạt động thực hành trang 42, 43 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Trong hai hình sau:

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình nào có thể tích lớn hơn ?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tính số hình lập phương nhỏ của mỗi hình.

Hình nào có nhiều hình lập phương nhỏ hơn thì có thể tích lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình đã cho ta thấy :

• Hình A gồm 8 hình lập phương nhỏ (vì có 2 lớp, mỗi lớp 4 hình lập phương nhỏ).

• Hình B gồm 12 hình lập phương nhỏ (vì có 2 lớp, mỗi lớp 6 hình lập phương nhỏ).

Vì 12 > 8 nên ta có : Hình B có thể tích lớn hơn hình A.

Câu 2

Hình C gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình D gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

So sánh thể tích của hình C và hình D.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi đếm số hình lập phương nhỏ của mỗi hình.

Hình nào có nhiều hình lập phương nhỏ hơn thì có thể tích lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ đã cho ta thấy :

• Hình C gồm 8 hình lập phương nhỏ.

• Hình D gồm 10 hình lập phương nhỏ.

Vì 10 > 8 nên ta có : Thể tích hình D lớn hơn thể tích hình C.

Câu 3

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm :

Hãy xếp 6 hình lập phương thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau ?

Phương pháp giải:

Phân tích 6 = 1 × 6 = 2 × 3, từ đó tìm được các cách để xếp 6 hình lập phương đã cho thành một hình hộp chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Ta có : 6 = 1 × 6 = 2 × 3.

Do đó ta có các cách để xếp thành hình hộp chữ nhật như sau :

 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí