A. Hoạt động cơ bản - Bài 72 : Thể tích của một hình


Giải Bài 72 : Thể tích của một hình phần hoạt động cơ bản trang 41, 42 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau :

a) Lấy một hình lập phương nhỏ rồi thả vào bên trong một hình hộp chữ nhật (xem hình vẽ)

b) Em đọc và giải thích cho bạn nghe :

Trong hình trên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói :

Thể tích hình lập phương bé hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương.

Lời giải chi tiết:

Các em thực hiện lần lượt các hoạt động bên trên.

Câu 2

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau :

a) Mỗi bạn lấy 4 hình lập phương như nhau. Từ 4 hình lập phương đó ghép thành một hình mới tùy ý. Chẳng hạn :

b) Em đọc và giải thích cho bạn nghe :

Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói : Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

Lời giải chi tiết:

Các em thực hiện lần lượt các hoạt động bên trên.

Câu 3

Thực hiện lần lượt các hoạt động sau :

a) Quan sát hình vẽ :

b) Em đọc và giải thích cho bạn nghe :

Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành hai hình MN : Hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói : Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

Lời giải chi tiết:

Các em thực hiện lần lượt các hoạt động bên trên.

Câu 4

a) Lấy một số hình lập phương như nhau, ghép lại thành hình mới tùy ý. Chẳng hạn :

b) Em đố bạn, hình em vừa ghép gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

c) So sánh thể tích của các hình mà mỗi bạn trong nhóm vừa ghép được rồi cho biết bạn nào ghép được hình có thể tích lớn hơn ? Tại sao ?

Phương pháp giải:

b) Quan sát hình đã ghép rồi đếm số hình lập phương nhỏ của mỗi hình đó.

c) Đếm số hình lập phương nhỏ của mỗi hình đó rồi so sánh kết quả với nhau. Hình nào có nhiều hình lập phương nhỏ hơn thì có thể tích lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

b) Ta lấy ví dụ hình vẽ A và B ở ví dụ a) :

- Hình A gồm 5 hình lập phương nhỏ.

- Hình B gồm 4 hình lập phương nhỏ.

c) Đếm số hình lập phương nhỏ trong mỗi hình mà các bạn ghép được rồi so sánh kết quả với nhau. Hình nào có nhiều hình lập phương nhỏ hơn thì có thể tích lớn hơn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí