B. Hoạt động thực hành - Bài 45 : Chia một số thập phân cho một số thập phân


Giải bài 45 : Chia một số thập phân cho một số thập phân phần hoạt động thực hành trang 116, 117 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đặt tính rồi tính:

16,24 : 2,9                             0,592 : 0,08                            0,3968 : 0,32

Phương pháp giải :

Vận dụng cách chia số thập phân cho số thập phân vừa học, đặt tính rồi tính.

Cách giải :

Câu 2

Tìm \(x\) biết :

\(x \times  1,7 = 85\)                                        \(x \times 1,28 = 4,48  \times 3,84\)

Phương pháp giải :

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Cách giải :

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{x \times {\rm{ }}1,7 = {\rm{ }}85}\\
{{\rm{ }}{\rm{ }}{\rm{ }}{\rm{ }}\;\;\,\qquad x = {\rm{ }}85{\rm{ }}:{\rm{ }}1,7}\\
{{\rm{ }}{\rm{ }}{\rm{ }}{\rm{ }}\;\;\,\qquad x = {\rm{ }}50}
\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{x \times {\rm{ }}1,28{\rm{ }} = {\rm{ }}4,48\, \times \,3,84}\\
{x \times {\rm{ }}1,28{\rm{ }} = 17,2032}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\,x = 17,2032{\rm{ }}:{\rm{ }}1,28}\\
{\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\,x = {\rm{ }}13,44}
\end{array}\)

Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Biết 3,5\(l\) dầu cân nặng 2,66kg. Vậy 9l dầu cân nặng ... kg

b) Biết 4,6\(l\) dầu cân nặng 3,496kg. Có ... \(l\) dầu nếu chúng cân nặng 6,08kg

Phương pháp giải :

a) Tìm khối lượng của 1 lít dầu.

    Tìm khối lượng của 9 lít dầu.

b) Tìm khối lượng của 1 lít dầu.

    Tìm số lít dầu để nặng bằng 6,08kg.

Cách giải :

a) 1 lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là :

                 2,66 : 3,5 = 0,76 (kg)

9 lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là :

                0,76 × 9 = 6,84 (kg)

b) 1 lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là :

                3,496 : 4,6 = 0,76 (kg)

Vậy 6,08kg dầu bằng số lít dầu là :

                6,08 : 0,76 = 8 (lít)

Cần điền vào chỗ trống như sau :

a) Biết 3,5\(l\) dầu cân nặng 2,66kg. Vậy 9\(l\) dầu cân nặng 6,84kg.

b) Biết 4,6\(l\) dầu cân nặng 3,496 kg. Có 8\(l\) dầu nếu chúng cân nặng 6,08kg.

Câu 4

Giải bài toán sau: May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi có 371,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Phương pháp giải :

Thực hiện phép chia 371,5 cho 2,8. Thương của phép chia này là số bộ quần áo may được, số dư là số mét vải còn thừa.

Cách giải :

Ta có : 371,5 : 2,8 = 132 dư 1,9.

Do đó nếu có 371,5m vải thì may được 132 bộ quần áo và thừa 1,9 mét vải.

                      Đáp số: 132 bộ dư 1,9m vải.

Câu 5

Tìm số dư của phép chia 158 : 2,8 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức :

Phép chia A : B = C (dư r) ta luôn viết được thành biểu thức A = B × C + r.

Cách giải :

Ta có :  158 : 2,8 = 56,42857....

Theo đề bài thương chỉ lấy đến 2 chữ số thập phân nên 158 : 2,8 = 56,42

Mà: 158 = 56,42 × 2,8 + số dư

Vậy số dư của phép chia có giá trị là :

          158  (56,42 × 2,8) = 0,024

Vậy số dư là 0,024.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài