A. Hoạt động cơ bản - Bài 45 : Chia một số thập phân cho một số thập phân


Giải bài 45 : Chia một số thập phân cho một số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 115, 116 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Cùng tính nhanh” :

- Em nghĩ ra một phép chia có số bị chia hoặc số chia là số thập phân, em và bạn cùng thực hiện xem ai tính đúng và nhanh hơn, chẳng hạn như : \(10 : 2,5\) hoặc \(3,2 : 8.\)

- Đổi vai thực hiện tiếp.

Phương pháp giải:

- Lấy một phép tính bất kì thỏa mãn điều kiện của đề bài rồi thực hiện nhanh phép tính.

- Đổi vai và thực hiện tiếp.

Lời giải chi tiết:

Em nói phép tính : \(10 : 0,5\)

Em và bạn cùng tính : \(10 : 0,5 = 20\)

Trả lời xem ai nhanh hơn.

Đổi vai, thực hiện tương tự như vậy.

Câu 2

a) Em và bạn đọc bài toán :

Một thanh sắt dài 8,4dm cân nặng 30,24kg. Hỏi trung bình 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

b) Em và bạn thảo luận trả lời câu hỏi :

- Muốn tính 1dm của thanh sắt cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ta phải làm phép tính gì ?

- Phép tính đó viết như thế nào ?

- Thực hiện phép tính đó như thế nào ?

c) Em và bạn đọc rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

Ta có : \(30,24 : 8,4 \)\(= (30,24 \times 10) : (8,4 \times 10)\)\( = 302,4 : 84.\)

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau :

Phương pháp giải:

a) Đọc đề bài đã cho.

b) Dựa vào các dữ kiện trong đề bài, suy luận và tìm câu trả lời cho các câu hỏi.

c) Đọc thông tin đã cho.

Lời giải chi tiết:

b)

- Muốn tính 1dm của thanh sắt nặng bao nhiêu ki-lô-gam ta lấy 30,24 chia cho 8,4.

- Phép tính đó được viết là : 30,24 : 8,4

- Thực hiện phép tính đó như sau :

Câu 3

a) Em và bạn cùng thảo luận để thực hiện phép chia : 49,95 : 1,35 = ?

b) Em và bạn đọc kĩ rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

Ta đặt tính rồi làm như sau :

c) Em và bạn đọc rồi nói lại cho nhau nghe nội dung sau :

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức trong câu 2, trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

a) Em và bạn đố nhau xem ai đặt tính rồi tính đúng và nhanh hơn :

8,28 : 3,6                            13,632 : 6,4                            7,52 : 0,16

b) Em và bạn nói cho nhau nghe cách làm và thống nhất kết quả tính.

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép tính.

- Em và bạn nói cho nhau nghe cách làm và thống nhất kết quả tính.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 22 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.