B. Hoạt động thực hành - Bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...


Giải Bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... phần hoạt động thực hành trang 107, 108 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính nhẩm:

a) 27,8 : 10                              5,06 : 10

    0,95 : 10                              62,37 : 10

b) 456,7 : 100                          8,79 : 100

    37,68 : 1000                        333,9 : 1000

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về phép chia một số thập phân cho 10, 100, 1000… vừa học, tính nhẩm các phép tính đã cho.

Lời giải chi tiết:

a) 27,8 : 10 = 2,78                                 5,06 : 10 = 0,506

    0,95 : 10 = 0,095                               62,37 : 10 = 6,237

b) 456,7 : 100 = 4,567                           8,79 : 100 = 0,0879

     37,68 : 1000 = 0,03768                    333,9 : 1000 = 0,3339

Câu 2

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả:

a) 12,3 : 10 và 12,3 × 0,1

b) 234,5 : 100 và 234,5 × 0,01

c) 6,7 : 10 và 6,7 × 0,1

d) 97,8 : 100 và 97,8 × 0,01

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học về phép nhân một số thập phân với 0,1; 0,001 và chia một số thập phân cho 10, 100 tính nhẩm rồi so sánh các kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 12,3 : 10 và 12,3 × 0,1     

    12,3 : 10 = 1,23              

    12,3 × 0,1 = 1,23

Vậy 12,3 : 10 = 12,3 × 0,1.

b) 234,5 : 100 và 234,5 × 0,01

    234,5 : 100 = 2, 345

    234,5 × 0,01 = 2,345

Vậy 234,5 : 100 = 234,5 × 0,01.

c) 6,7 : 10 và 6,7 × 0,1 

    6,7 : 10 = 0,67

    6,7 × 0,1 = 0,67

Vậy 6,7 : 10 = 6,7 × 0,1. 

d) 97,8 : 100 và 97,8 × 0,01

    97,8 : 100 = 0,978

    97,8 × 0,01 = 0,978

Vậy 97,8 : 100 = 97,8 × 0,01.

Câu 3

Giải bài toán sau :

Một kho gạo có \(316,5\) tấn gạo. Người ta đã lấy ra \(\dfrac{1}{{10}}\) số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo ?

Phương pháp giải:

- Tìm số tấn gạo đã lấy ra bằng cách lấy số gạo có ban đầu nhân với \(\dfrac{1}{{10}}\).

- Tìm số gạo còn lại trong kho : Lấy khối lượng gạo ban đầu trừ đi khối lượng gạo đã lấy ra.

Lời giải chi tiết:

Số gạo người ta đã lấy ra là :

\(316,5 \times \dfrac{1}{{10}} = 31,65\) (tấn gạo)

Số gạo còn lại trong kho là :

\(316,5 - 31,65 = 284,85\) (tấn gạo)

                    Đáp án : \(284,85\) tấn gạo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 81 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.