A. Hoạt động cơ bản - Bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...


Giải Bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... phần hoạt động cơ bản trang 106, 107 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “Đố bạn” :

- Em đọc một số thập phân (chẳng hạn 27,34), bạn nói kết quả số đó nhân với 10 (hoặc 100 hay 1000); em và bạn cùng ghi lại phép tính và kết quả.

- Đổi vai, thực hiện thêm ba lần.

Phương pháp giải :

- Em đọc một số thập phân; bạn nói kết quả số đó nhân với 10, 100, 1000 …

- Em và bạn cùng ghi lại phép tính và kết quả.

- Đổi vai và thực hiện theo số lần đề bài yêu cầu.

Cách giải :

Ví dụ :

Em nói : 18,91

Bạn nói : 1891

Vậy em và bạn cần ghi vào giấy : \(18,91 \times 100 = 1891.\)

Đổi vai và thực hiện tương tự như vậy 3 lần.

Câu 2

a) Em và bạn cùng tính:

    23,4 : 10                                 23,4 : 100

b) Nhận xét vị trí dấu phẩy của số bị chia và thương ở mỗi phép chia trên.

Phương pháp giải :

- Thực hiện phép tính.

- Quan sát vị trí dấu phẩy của số bị chia và thương vừa tìm được rồi nêu nhận xét.

Cách giải :

a) 23,4 : 10 = 2,34

    23,4 : 100 = 0,234

b) Sau khi thực hiện phép chia ta thấy dấu phẩy của thương ở phép chia thứ nhất lùi sang trái một chữ số, phép chia thứ hai lùi sang trái hai chữ số so với số bị chia.

Câu 3

Đọc kĩ nội dung sau :

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, .... ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,....chữ số

Ví dụ :  74,65 : 10 = 7,465

            74,65 : 100 = 0,7465

            74,65 : 1000 = 0,07465

Lấy ví dụ tương tự như trên rồi nói cho bạn nghe cách chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 ...

Phương pháp giải :

- Đọc nội dung và ví dụ trong phần đóng khung.

- Lấy một ví dụ tương tự và chia sẻ với bạn.

Cách giải :

Ví dụ tương tự :

        789,15 : 10 = 78,915

        789,15 : 100 = 7,8915

        789,15 : 1000 = 0,78915

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài