1d. Everyday English Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 - Right on!


Tổng hợp bài tập phần D. Everyday English Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 - Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Match the sentences (1-3) to the sentences (a-c) to make the exchanges. 

(Nối câu (1-3) với câu (a-c) để tạo thành các cuộc đối thoại.)

What's your room like? (1)                                 (a) No, there isn't. But that's OK.

Is your house big? (2)                                       (b) It's big and modern. 

Is there a garden? (3)                                        (c) Yes, it is.

Lời giải chi tiết:

1-b

2-a

3-c

1. What's your room like? It's big and modern. 

(Phòng của bạn như thế nào? Nó lớn và hiện đại.)

2. Is your house big? No, there isn't. But that's OK.

(Ngôi nhà của bạn có lớn không? Không, không có. Nhưng không sao cả.)

3. Is there a garden? Yes, it is.

(Có một khu vườn không? Vâng, có.)

Bài 2

2. Write questions to the answers below. 

(Viết câu hỏi cho câu trả lời bên dưới.)

1. Is your house big?

_____________________________

2. Is there a garage?

_____________________________

3. Is your room small?

_____________________________

Lời giải chi tiết:

1. Is your house big?

(Ngôi nhà của bạn to không?)

No, it isn't. My house is small but beautiful. 

(Không. Nhà tôi nhỏ nhưng đẹp.)

2. Is there a garage?

(Có nhà để xe không?)

No, there isn't a garage. 

(Không, không có nhà để xe.)

3. Is your room small?

(Phòng của bạn có nhỏ không?)

Yes. My room is small.

(Vâng. Phòng của tôi nhỏ.)

Bài 3

3. Complete the dialogue. Then act out a similar dialogue. Mind the sentence stress.

(Hoàn thành đoạn đối thoại. Sau đó, thực hiện một cuộc đối thoại tương tự. Chú ý đến trọng âm của câu.)

Ruth: Your house is great! 

Stella: Thanks! What's your 1) ____________

Ruth:  My house is very big and modern. There's a kitchen, a living room and a bathroom downstairs and three bedrooms and two bathrooms upstairs. 

Stella: 2) ____________

Ruth:  No, it isn't, but it's pretty with great views of the garden from the balcony. There is a bed, a desk, a chair and a small wardrobe. 

Stella: Sounds nice. 3) ____________ garage? 

Ruth:  No, 4) ____________, but that's OK.

Lời giải chi tiết:

1) house like

2) Is your room

3) Is there a

4) there isn't

Ruth: Your house is great! 

Stella: Thanks! What's your house like

Ruth:  My house is very big and modern. There's a kitchen, a living room and a bathroom downstairs and three bedrooms and two bathrooms upstairs. 

Stella: Is your room big

Ruth:  No, it isn't, but it's pretty with great views of the garden from the balcony. There is a bed, a desk, a chair and a small wardrobe. 

Stella: Sounds nice. Is there a garage? 

Ruth:  No, there isn't, but that's OK.

Tạm dịch:

Ruth: Ngôi nhà của bạn thật tuyệt!

Stella: Cảm ơn! Ngôi nhà của bạn như thế nào?

Ruth:  Nhà tôi rất lớn và hiện đại. Có một nhà bếp, một phòng khách và một phòng tắm ở tầng dưới và ba phòng ngủ và hai phòng tắm ở tầng trên.

Stella: Phòng của bạn có lớn không?

Ruth:  Không, nhưng nó đẹp với tầm nhìn tuyệt đẹp ra khu vườn từ ban công. Có một giường, một bàn, một ghế và một tủ quần áo nhỏ.

Stella: Nghe hay đấy. Có nhà để xe không?

Ruth:  Không, không có, nhưng không sao.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Right on! - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.