SBT Tiếng Anh 6 - Right on! Unit 1: Home & Places

A. Vocabulary Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 - Right on!


Tổng hợp bài tập phần A. Vocabulary Unit 1 SBT Tiếng Anh 6 Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Label the rooms in the pictures (A-E).

(Gắn nhãn các phòng trong hình (A-E).)

Lời giải chi tiết:

A. Child’s bedroom: phòng trẻ con

B. Bathroom: phòng tắm

C. Parents’ bedroom: phòng bố mẹ

D. Kitchen: nhà bếp

E. Living room: phòng khách

Bài 2

 2. Look at the Exercise 1. Answer the questions.

(Nhìn vào Bài tập 1. Trả lời các câu hỏi.)

1 Where's the sofa?

It's in the _________.

2 Where's the washbasin?

It's in the_________.

3 Where are the cupboards?

They are in the_________.

4 Where's the desk?

It's in the_________.

5 Where's the wardrobe?

It's in the_________.

Lời giải chi tiết:

1. Where's the sofa? (Ghế sofa ở đâu?)

It's in the living room. (Nó ở trong phòng khách.)

2. Where's the washbasin? (Chậu rửa ở đâu?)

It's in the bathroom. (Nó ở trong phòng tắm.)

3. Where are the cupboards? (Cái tủ ở đâu?)

They are in the kitchen. (Chúng ở trong bếp.)

4. Where's the desk? (Cái bàn ở đâu?)

It's in the child’s bedroom. (Nó ở trong phòng ngủ của đứa trẻ.)

5. Where's the wardrobe? (Tủ quần áo ở đâu?)

It's in the parents’ bedroom. (Nó ở trong phòng ngủ của bố mẹ.)

Bài 3

3. Complete the description.

(Hoàn thành mô tả.)

Lời giải chi tiết:

1) sofa

2) coffee table

3) armchairs

4) fireplace

5) cupboards

6) cooker

7) fridge

8) garden

9) balcony

10) bookcase

10) bookcase

12) wall

13) baths

14) window

 

Hi everyone. My house is very big with two floors. Downstairs, there is a huge living room with a  sofa , a coffee table , two armchairs and a  fireplace. There is also a kitchen with lots of  cupboards , a cooker and a  fridge. Upstairs, there are two bedrooms and bathrooms. My bedroom has got a great view of the  garden and from the  balcony. It's quite big with a bed, a bookcase and a desk. There's a red  carpet on the floor and posters on the wall. I have got my own bathroom with a pink baths and a huge  window.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Ngôi nhà của tôi rất lớn với hai tầng. Ở tầng dưới, có một phòng khách lớn với ghế sofa, bàn cà phê, hai ghế bành và lò sưởi. Ngoài ra còn có một nhà bếp với rất nhiều tủ, một cái bếp và một tủ lạnh. Tầng trên, có hai phòng ngủ và phòng tắm. Phòng ngủ của tôi có một tầm nhìn tuyệt vời ra khu vườn và từ ban công. Nó khá lớn với một chiếc giường, một tủ sách và một bàn làm việc. Có một tấm thảm đỏ trên sàn và áp phích trên tường. Tôi có phòng tắm riêng với bồn tắm màu hồng và một cửa sổ lớn.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: