Cùng em học Toán 4 Tuần 32 - Cùng em học Toán 4

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 50


Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 32 câu 1, 2, 3, 4 trang 50 với lời giải chi tiết. Câu 1 : Đặt tính rồi tính : 2829 x 23 ; 2805 : 15.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

\(2829 \times 23\)                                               \(2805:15\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân hai số tự nhiên ta đặt tính rồi tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái.

- Muốn chia hai số tự nhiên ta đặt tính theo cột dọc rồi chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Với \(a = 31311;b = 31\), tính giá trị của các biểu thức:

\(a + b =  \ldots \)

\(a - b =  \ldots \)

\(a \times b =  \ldots \)

\(a:b =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Thay \(a = 3131\) và \(b = 31\) vào các biểu thức đã cho rồi tính giá trị các biểu thức đó.

Lời giải chi tiết:

Thay \(a = 3131\) và \(b = 31\) vào các biểu thức ta có :

\(a + b = 3131 + 31 = 3162\;;\)

\(a – b = 3131 – 31 = 3000\;;\)

\(a × b = 3131 × 31 = 97061\;;\)

\(a : b = 3131 : 31 = 101.\)

Bài 3

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) \(572000 = 572 \times 1000\)

 

b) \(97400 > 974 \times 1000\)

 

c) \(75900:100 = 759\)

 

Phương pháp giải:

- Khi nhân số tự nhiên với \(10,{\rm{ }}100,\)\({\rm{ }}1000,\,\,...\) ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba ... chữ số \(0\) vào bên phải số đó.

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn ... cho \(10,{\rm{ }}100,{\rm{ }}1000,\,\,...\) ta chỉ việc bỏ bớt một, hai, ba, ... chữ số \(0\) ở bên phải số đó.

Lời giải chi tiết:

a) \(672000 = 672 \times 1000\)

Đ

b) \(81300 > 813 \times 1000\)

S

c) \(56900:100 = 569\)

Đ

Bài 4

Một ki-lô-gam gạo giá 24 500 đồng, một hộp bánh giá 36 000 đồng. Sau khi mua 15kg gạo vào 2 hộp bánh, mẹ còn 60 500 đồng. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

- Tính số tiền mẹ mua gạo ta lấy giá tiền của 1kg gạo nhân với số gạo mẹ mua.

- Tính số tiền mẹ mua bánh ta lấy giá tiền của 1 hộp bánh nhân với số hộp bánh mẹ mua.

- Tính tổng số tiền mẹ mua bánh và gạo.

- Tính số tiền lúc đầu mẹ có ta lấy tổng số tiền mẹ mua gạo và bánh cộng với số tiền mẹ còn lại sau khi mua gạo và bánh.

Lời giải chi tiết:

Mẹ mua gạo hết số tiền là:

24 500 × 15 = 367 500 (đồng)

Mẹ mua bánh hết số tiền là:

36 000 × 2 = 72 000 (đồng)

Mẹ mua gạo và bánh hết số tiền là:

367 500 + 72 000 = 439 500 (đồng)

Lúc đầu mẹ có số tiền là:

 439 500 + 60 500 = 500 000 (đồng)

               Đáp số: 500 000 đồng. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 35 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 32 - Cùng em học Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài