Cùng em học Toán 4 Tuần 25 - Cùng em học Toán 4

Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 25, 26


Giải Cùng em học Toán lớp 4 tập 2 tuần 25 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 25, 26 với lời giải chi tiết. Câu 5: Biết rằng, khoảng 3/5 khối lượng cơ thể người là nước. Một người nặng 55kg, hỏi lượng nước trong cơ thể người đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 5

Biết rằng, khoảng \(\dfrac{3}{5}\) khối lượng cơ thể người là nước. Một người nặng 55kg, hỏi lượng nước trong cơ thể người đó là khoảng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lượng nước trong cơ thể ta lấy khối lượng cơ thể nhân với \(\dfrac{3}{5}\). 

Lời giải chi tiết:

Khối lượng ước trong cơ thể người đó là:

\(55 \times \dfrac{3}{5} = 33\) (kg)

                Đáp số: \(33kg.\)

Bài 6

Tính:

\(\dfrac{3}{5}:\dfrac{2}{4} =  \ldots \)                       \(\dfrac{2}{3}:\dfrac{1}{7} =  \ldots \)                       \(\dfrac{1}{{10}}:\dfrac{1}{9} =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{5}:\dfrac{2}{4} = \dfrac{3}{5} \times \dfrac{4}{2} = \dfrac{{12}}{{10}}=\dfrac{6}{5}\);

\(\dfrac{2}{3}:\dfrac{1}{7} = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{7}{1} = \dfrac{{14}}{{3}}\);

\(\dfrac{1}{{10}}:\dfrac{1}{9} = \dfrac{1}{{10}} \times \dfrac{9}{1} = \dfrac{9}{{10}}\).

Bài 7

Tính rồi rút gọn:

a) \(\dfrac{5}{4}:\dfrac{3}{2} =  \ldots \)                                 \(\dfrac{4}{7}:\dfrac{6}{{5}} =  \ldots \)  

b) \(\dfrac{12}{7}:\dfrac{6}{9} =  \ldots \)                                 \(\dfrac{4}{{9}}:\dfrac{6}{{9}} =  \ldots \)

Phương pháp giải:

Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{5}{4}:\dfrac{3}{2} = \dfrac{5}{4} \times \dfrac{2}{3} = \dfrac{{5 \times 2}}{{4 \times 3}}\)\( = \dfrac{{5 \times 2}}{{2 \times 2 \times 3}} = \dfrac{{5}}{6}\)

    \(\dfrac{4}{7}:\dfrac{6}{{5}} = \dfrac{4}{7} \times \dfrac{{5}}{6} = \dfrac{{4 \times 5}}{{7 \times 6}} \)\(= \dfrac{{2 \times 2 \times 5}}{{7 \times 2 \times 3}} =\dfrac{10}{21} \) 

b) \(\dfrac{12}{7}:\dfrac{6}{9} = \dfrac{12}{7} \times \dfrac{9}{6} = \dfrac{{12 \times 9}}{{7 \times 6}}\)\( = \dfrac{{6 \times 2 \times 9}}{{7 \times 6}} = \dfrac{{18}}{7}\)

    \(\dfrac{4}{{9}}:\dfrac{6}{{9}} = \dfrac{4}{{9}} \times \dfrac{{9}}{6} = \dfrac{{4 \times 9}}{{9 \times 6}} =\)\( \dfrac{4}{6}= \dfrac{2}{3}\)

Bài 8

Anh Đức mua \(40kg\) gạo gồm có cả gạo nếp và gạo tẻ, biết rằng số ki-lô-gam gạo nếp bằng \(\dfrac{3}{4}\) tổng số ki-lô-gam gạo. Hỏi anh Đức đã mua bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số ki-lô-gam gạo nếp anh Đức đã mua ta lấy tổng số ki-lô-gam gạo nhân với \(\dfrac{3}{4}\).

Lời giải chi tiết:

Anh Đức đã mua số ki-lô-gam gạo nếp là:

\(40 \times \dfrac{3}{4} = 30\,\,(kg)\)

           Đáp số: \(30kg.\)

Vui học

Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Nhà của bạn Khải có diện tích \(54m^2\), biết nền nhà là hình chữ nhật đó có chiều rộng bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài. Theo em chiều rộng và chiều dài của nền nhà bạn Khải có thể là bao nhiêu mét? 

Phương pháp giải:

- Gọi chiều dài nền nhà bạn Khải là \(a\; (m)\).

- Biểu diễn chiều rộng theo chiều dài.

- Áp dụng cách tính diện tích hình chữ nhật : Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Gọi chiều dài nền nhà bạn Khải là \(a\; (m)\).

Chiều rộng nền nhà bạn Khải là \(\dfrac{2}{3} \times a\; (m)\).

Theo đề bài nhà của bạn Khải có diện tích \(54m^2\), do đó ta có:

                \(a \times \dfrac{2}{3} \times a= 54\)

Suy ra \(a \times a = 54 : \dfrac{2}{3} = 54 \times \dfrac{3}{2} = 81\)

Do đó \(a = 9\;(m)\)

Vậy chiều dài của nền nhà bạn Khải là \(9m \) và chiều rộng của nền nhà bạn Khải là \(6m.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.6 trên 32 phiếu

Các bài liên quan: - Tuần 25 - Cùng em học Toán 4

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay
Gửi bài