Cùng em học Tiếng Việt 2

Tuần 33 - Cùng em học Tiếng Việt 2

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2 - trang 50, 51, 52 - Tuần 33 - Tiết 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50, 51, 52 - Tiết 1 - Tuần 33 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài Bóp nát quả cam (SGK Tiếng Việt 2, tập hai, trang 124) và trả lời câu hỏi:

a. Trần Quốc Toản nóng lòng muốn gặp nhà vua để làm gì?

b. Vì sao nhà vua không những tha tội mà còn cho Trần Quốc Toản cam quý?

c. Việc Trần Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện điều gì?

A. Quốc Toản là người không cẩn thận.

B. Quốc Toản là người rất yêu nước, căm thù giặc, nóng lòng đánh giặc cứu nước.

C. Quốc Toản là người rất căm thù giặc.

Trả lời:

a. Trần Quốc Toản nóng lòng muốn gặp vua để nói hai tiếng “xin đánh”.

b. Vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quý vì vua thấy Trần Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

c. Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam thể hiện Quốc Toản là người yêu nước, căm thù giặc, nóng lòng đánh giặc cứu nước.

Chọn: B

Câu 2. Điền s hoặc x vòa chỗ trống:

Trông kìa máy tuốt

Rung triệu vì ...ao

Đầy ...ân hợp tác

Thóc vàng ...ôn ...ao.

 

Chú công nhân ơi

Máy ngoan thật nhỉ 

...uốt cả mùa vui

Máy thành dũng ...ĩ

(Sưu tầm)

Trả lời:

Trông kìa, máy tuốt

Rung triệu vì sao

Đầy sân hợp tác

Thóc vàng xôn xao.

 

Chú công nhân ơi

Máy ngoan thật nhỉ

Suốt cả mùa vui

Máy thành dũng sĩ.

Câu 3. Gạch chéo những từ ngữ không chỉ nghề nghiệp:

nông dân phi công vui mừng
bác sĩ thợ may chăm chỉ
kĩ sư thợ điện giáo viên

Trả lời:

Những từ ngữ không chỉ nghề nghiệp là: vui mừng, chăm chỉ.

Câu 4. Viết vào chỗ trống từ chỉ nghề nghiệp của những người làm các công việc sau:

a. Khám và chữa bệnh cho người bệnh ở bệnh viện: .......

b. Giữ trật tự giao thông trên các tuyến đường: .......

c. Sửa chữa lắp đặt các đồ dùng điện: ......

Trả lời:

a. Khám và chữa bệnh cho người bệnh ở bệnh viện: bác sĩ

b. Giữ trật tự giao thông trên các tuyến đường: cảnh sát giao thông

c. Sửa chữa lắp đặt các đồ dùng điện: thợ điện

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay

Các bài liên quan: